Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Haag : Tietoa Alankomaista : Kahdenväliset suhteet

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Haag

Ambassade van Finland
Fluwelen Burgwal 58
2511CJ Den Haag, Alankomaat
Puh. +31-70-346 9754, sanomat.haa@formin.fi
English | Nederlands | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Maatiedosto Alankomaat

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Alankomaat on perinteisesti ollut Suomelle merkittävä kauppakumppani ja suhteet maiden välillä ovat hyvät. Kaupallisten suhteiden lisäksi kahdenvälisissä suhteissa korostuu maiden EU-kumppanuus. Suomen ja Alankomaiden yhteisiä kiinnostuksen kohteita EU-politiikassa ovat toimielinten tehokkuus, keskittyminen olennaiseen, talous- ja rahoituskysymykset, oikeus- ja sisäasiat sekä unionin ulkoinen rooli. 

 

Suomen ja Alankomaiden väliset kulttuurisuhteet ovat aktiiviset.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Alankomaat on Suomelle merkittävä kauppa- ja investointikumppani. Suomen vienti Alankomaihin vuonna 2014 oli lähes 3,4 miljardia euroa ja tuonti yli 3,6 miljardia euroa. Alankomaiden osuus Suomen viennistä ja tuonnista oli molemmista yli kuusi prosenttia, ja Alankomaat oli sekä viennissä että tuonnissa Suomen viidenneksi suurin kauppakumppani (Tulli 2015).

 

Suomen tärkeimpiä vientituotteita Alankomaihin vuonna 2014 olivat teräslevyvalmisteet, kivennäisöljytuotteet, nikkeli, alkoholit ja fenolit sekä paperi ja pahvi.

 

Alankomaiden tärkeimpiä tuontituotteita Suomeen vuonna 2014 olivat rauta- ja teräsromu, raffinoidut kivennäisöljyt, valmistetut eläin- ja kasvisöljyt, atk-laitteet ja lääkkeet (Tullihallitus 2013).

 

Alankomaat kuuluu Suomen tärkeimpien ulkomaisten investointikohteiden joukkoon. Vuonna 2013 Suomen suorien investointien kanta Alankomaihin oli 16,7 miljardia euroa. Alankomaat on samoin suurimpia investoijia Suomessa. Vuonna 2013 Alankomaiden suorien sijoitusten kanta Suomeen oli 9 960 miljoonaa euroa. Suuri osa investoinneista ei kuitenkaan ole puhtaasti hollantilaisia vaan investoijana voi olla hollantilainen holding-yritys, jonka emoyritys kierrättää kansainvälistä toimintaansa Alankomaiden kautta. (Tilastokeskus)

 

Alankomaissa toimii useita kymmeniä suomalaisia yrityksiä (Sanoma, Neste Oil, Nokia, Huhtamäki, Stora Enso, Wärtsilä jne.). Maassa toimii myös suomalais-alankomaalainen kauppakilta.

Kulttuurisuhteet

Suomen Benelux-instituutti, jonka sijaintipaikkana on Bryssel, järjestää suomalaisia kulttuuritapahtumia Belgian ja Luxemburgin ohella myös Alankomaissa. Vuonna 2013 puolet Benelux-instituutin projekteista oli Alankomaissa.

Suomalaiset, suomen kieli

Alankomaissa asui vuonna 2013 Alankomaiden tilastokeskuksen mukaan 2453 suomalaista. Alankomaissa toimii aktiivinen, koko maan kattava Alankomaat-Suomi-yhdistys. Maassa opiskelee runsaasti suomalaisia opiskelijoita.

 

Suomen kielen opetus Groningenissa loppui vuonna 2013.

 

Suomi-kouluja on Haagissa, Amsterdamissa ja Groningenissa. Suomi-koulut on tarkoitettu Alankomaissa väliaikaisesti oleskelevien perheiden lapsille ja niissä opiskellaan suomen kieltä ja kirjallisuutta. Rotterdamin suomalainen lauantaikoulu on puolestaan perustettu hollantilaisille, jotka haluavat oppia suomea. Lauantaikoulu tarjoaa myös ohjausta äidinkielenään suomea puhuville lapsille kotiperuskoulun kautta.

 

Sopimukset

 

Suomen ja Alankomaiden väliset kahdenväliset sopimukset löytyvät ulkoasiainministeriön verkkosivulta (http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=324681)

 

Historia

Alankomaat tunnusti Suomen 28. tammikuuta 1918 ja diplomaattiset suhteet solmittiin maiden välille 14. elokuuta 1918. Ennen toista maailmansotaa Suomen ja Alankomaiden suhteet keskittyivät kauppaan, merenkulkuun sekä kulttuuriin ja sama suuntaus jatkui edelleen sodan jälkeenkin. Talvisodan aikana Alankomaat oli yksi suurimmista humanitäärisen avun antajista Suomelle. Toisen maailmansodan jälkeen Alankomaiden ja Suomen suhteet kehittyivät hyväksi etenkin kaupallisella tasolla, vaikka maat kulkivatkin eri suuntiin ulkopolitiikkansa osalta. Suomen EU:n liittymisen myötä Alankomailla ja Suomella on monia yhteisiä intressejä EU-politiikan harjoittamisessa.

 

Ennen toista maailmansotaa Suomesta oli Haagissa edustettuna asianhoitaja lähettilään ollessa akkreditoituna tänne jostain muualta. Ensimmäinen residentti suurlähettiläs nimitettiin vuonna 1947.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Haag

Päivitetty 2.3.2017

© Suomen suurlähetystö, Haag | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot