Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, Haag : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Haag

Ambassade van Finland
Fluwelen Burgwal 58
2511CJ Den Haag, Alankomaat
Puh. +31-70-346 9754, sanomat.haa@formin.fi
English | Nederlands | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Ajokortti

Tietoja ajokorteista antaa Ajoneuvohallintokeskus (AKE) ja viimeisimmän asuinpaikkakunnan poliisilaitos - Alankomaissa Rijksdienst voor het wegverkeer (ajokorttirekisteriä pitävä kansallinen viranomainen), tiedotuspiste +31-598393330, Alankomaista 0900-0739.

Kansalaisuus

Suomen kansalaisuuden automaattinen säilyttäminen ja menettäminen 22-vuotiaana

Suomen kansalainen, joka on myös jonkin toisen valtion kansalainen, menettää automaattisesti Suomen kansalaisuuden täyttäessään 22 vuotta, jos hänella ei ole ollut riittävää yhteyttä Suomeen. Riittäväksi yhteydeksi katsotaan:

  • olet syntynyt Suomessa ja kotikuntasi on Suomessa kun täytät 22 vuotta
  • olet asunut Suomessa tai muussa pohjoismaassa yhteensä seitsemän vuotta ennen kuin täytät 22 vuotta
  • sinulle on 18-21 -vuotiaana myönnetty Suomen passi
  • olet suorittanut 18-21 -vuotiaana Suomessa varusmies- tai siviilipalveluksen tai
  • olet ilmoittanut 18-21 -vuotiaana Suomen edustustolle ulkomailla tai maistraatille Suomessa, että haluat säilyttää Suomen kansalaisuutesi. Ilmoitus on vapaamuotoinen ja sen voi tehdä kirjeitse. Kunniakonsulaatille ilmoitusta ei kuitenkaan voi jättää. Jos jätät ilmoituksen kirjeitse, tulisi allekirjoituksesi olla kahden henkilön tai virallisesti oikeaksitodistettu. Lisäksi mukana olisi hyvä olla esim. passikopio samoin kahden henkilön tai virallisesti oikeaksitodistettuna.

Lisätietoja kansalaisuusasioista saa Maahanmuuttoviraston kotisivuilta.

Koirien ja kissojen tuonti EU-maista Suomeen

Lemmikkieläinten maahantuonnista saa tietoja Eviran verkkosivuilta.

Suomen tullimääräykset

Määräykset löytyvät tullin tietopalvelusta.

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Kutsunnanalaisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 30 vuotta.

Suomen asevelvollisuuslaki on muuttunut 1.1.2008. Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Aluetoimisto lähettää tätä koskevan ilmoituksen asevelvolliselle, joka väestötietojärjestelmän mukaan täyttää nämä ehdot. Monikansalaisuuden perusteella vapautuksen saanut asevelvollinen, voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen alle 30-vuotiaana eikä ole suorittanut jonkun toisen maan asepalvelusta.

Asevelvollisten asiat hoidetaan Suomessa aluetoimistoissa. Kutsunnanalainen kuuluu sen aluetoimiston piiriin, jonka alueella viimeksi asui tai mikä on hänen äänestyskuntansa Suomessa. Asevelvollisuusasioidenkin hoidon kannalta on tärkeää, että asevelvollinen muistaa ilmoittaa Suomen viranomaisille ajankohtaiset osoitetietonsa.

Aluetoimistojen yhteystiedot: http://www.mil.fi/maavoimat/aluetoimistot

Lomakkeet: http://www.mil.fi/asiointi/lomakkeet.dsp

Varusmiesopas: http://www.mil.fi/varusmies

Ulkomailla syntyneen lapsen ja ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään

Suurlähetystö välittää ulkomailla syntyneiden lasten ja ulkomailla solmittujen avioliittojen rekisteröinti-ilmoitukset maistraattiin Suomen väestötietojärjestelmään rekisteröintiä varten.

Rekisteröintiä varten on täytettävä lomake "ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta" tai ilmoitus "ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta". Lomake tulee täyttää huolellisesti. Lapsen syntymärekisteröinnin ollessa kyseessä myös kaksois- tai monikansalaisuudet tulee merkitä. Väestörekisterijärjestelmään voidaan merkitä vain yksi äidinkieli. Rekisteri-ilmoituksessa pyydettyyn osoitetietoon on syytä lisätä myös puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, jotta rekisteriviranomainen tarvittaessa voi ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi.

Rekisteröinti-ilmoituksen liitteeksi tarvitaan:

  • alkuperäinen ote syntymä- tai avioliittorekisteristä apostille-leimalla varustettuna. Otteen tulee olla ns. kansainvälinen (sisältäen englanninkielisen tekstin) tai sen tulee olla virallisesti käännetty suomeksi tai ruotsiksi. Otteen saa sen kunnan väestötietoja hoitavalta osastolta (burgerlijke stand), jossa lapsi on syntynyt tai avioliitto on solmittu. Apostille-leiman saa alioikeudesta (Rechtbank) .
  • lapsen kaksoiskansalaisuuden merkitsemistä varten ilmoitukseen on liitettävä todistus toisen maan kansalaisuudesta. Se voi olla esim. kopio lapsen ulkomaisesta passista tai lapsen apostillella varustettu alankomaalainen väestörekisteriote (kansainvälinen monikielinen versio), josta kansalaisuus ilmenee.
  • jos kyseessä on avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi ja isyys on tunnustettu, Alankomaissa voidaan isyydentunnustus rekisteröidä myös Suomessa. Isyydentunnustusasiakirjaan on hankittava apostille ja asiakirja on käännätettävä virallisella kielenkääntäjällä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ota yhteyttä suurlähetystöön lisäohjeiden saamiseksi.
  • kopiot vanhempien/aviopuolisoiden passeista

Lomakkeet:

pdfUlkomailla syntynyt Suomen kansalainen

pdfUlkomailla vihitty Suomen kansalainen

pdfUlkomailla rekisteröity parisuhde

Biometriset passit

Tietoja biometrisistä passeista löytyy sisäministeriön verkkosivulta.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.6.2012


© Suomen suurlähetystö, Haag | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot